Nehody - 0 Down
Kolony - 1
Uzavírky - 527
Sjízdnost - 2
Radary - 0
Ostatní - 15
Nadměrný náklad - 0
Stupně provozu - 0